Modlitwa wstawiennicza jest w Kościele obecna praktycznie od zawsze. Przyjmowała w tradycji modlitewnej wiele form. Jedną z nich jest proponowana modlitwa wstawiennicza w małej grupie. Polega ona na tym, że wyznaczona i odpowiednio przygotowana do takiej posługi grupa, podejmuje wraz z obecnym kapłanem lub wyznaczoną osobą świecką modlitwę nad osobą, która zgłasza się z określoną intencją. 
 
Sercem tej formy modlitwy wstawienniczej jest ufne zawierzenie obietnicy, którą zostawił swym uczniom sam Jezus: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Ta obietnica pozwala osobom posługującym modlitwą z pokorą wstawiać się za potrzebującymi, powierzając dobremu Bogu ich osobiste problemy i intencje.
 

Jak wygląda modlitwa wstawiennicza

  • Rozmowa wstępna – doprecyzowanie intencji modlitwy (powinna ona dotyczyć bezpośrednio osoby proszącej o modlitwę, nie kogoś innego).
  • Właściwa część modlitwy – posługujący modlą się nad osobą potrzebującą, nakładając na nią ręce (gest wstawiennictwa, jedności i przyzywania Ducha Świętego), prosząc Boga, aby spojrzał w jej serce i wysłuchał jej prośby, np. o uzdrowienie, o duchowe umocnienie, doświadczenie Bożej miłości według swojej woli. Nałożenie rąk odbywa się za zgodą osoby ,,omadlanej" i nie jest niezbędnym elementem modlitwy.
  • Rozmowa podsumowująca – osoba potrzebująca ma możliwość zadania pytań (jeśli takie zrodziły się w trakcie modlitwy), może otrzymać od posługujących słowo poznania otrzymane od Ducha Świętego na modlitwie, może otrzymać też praktyczne wskazówki dotyczące indywidualnej pracy nad pogłębianiem i rozwojem duchowych owoców tej modlitwy. Głównym akcentem modlitwy wstawienniczej jest modlitwa do Boga. 

Jak się przygotować

  • Stan łaski uświęcającej – osoba przystępująca do modlitwy wstawienniczej powinna być w stanie łaski uświęcającej. W przypadku obiektywnej niemożności przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania należy o tym powiedzieć.
  • Nazwanie intencji modlitwy – w razie trudności spróbować określić swoją obecną sytuację życiową (przeżywane trudności natury emocjonalnej, duchowej lub psychicznej, rodzące się pragnienia i potrzeby, problemy w relacjach z drugim człowiekiem, z Bogiem, z samym sobą).
Modlitwa wstawiennicza będzie odbywać się w wydzielonej przestrzeni, przy banerze MODLITWA WSTAWIENNICZA na holu za strefą gastro i wystawcami.
 
Harmonogram modlitwy wstawienniczej:
1. Od godz. 15:00 do 19:00
2. Od godz. 23:00 do 1:00
3. Od godz. 7:00 do 11:00
 
 
Osoby posługujące modlitwą wstawienniczą zapewniają klimat bezpieczeństwa i zaufania, zobowiązując się do całkowitej dyskrecji zarówno co do intencji, przebiegu, jak i co do wniosków z modlitwy wstawienniczej.