Sprzedaż biletów od 1 lipca! Kup bilet przez internet!
Ja Jestem 2025

JA JESTEM MŁODZI 2025

Spotkanie dla młodych ze szkół średnich Archidiecezji Lubelskiej, Hala Targów Lublin, piątek 14 marca 2025.

STRONA INFORMACYJNA DLA DUSZPASTERZY I KATECHETÓW

CELEM SPOTKANIA "Ja Jestem Młodzi" jest:

  • wspieranie ewangelizacji i katechizacji młodzieży szkół średnich;
  • wspieranie parafii w organizacji rekolekcji szkolnych;
  • pokazanie Kościoła, a w nim osobę Jezusa w atrakcyjnej dla młodzieży formie;
  • jednoczenie i angażowanie różnych środowisk w dziele ewangelizacji młodzieży i dorosłych;
  • prowadzenie ludzi ku nawróceniu i dojrzałości chrześcijańskiej;
  • wyjście z ,,ofertą" ewangelizacyjną na halę do młodzieży i dorosłych, dla których na etapie prewangelizacji hala będzie atrakcyjniejsza niż budynek kościoła.

1 marca 2024

Rozpoczęcie przygotowań

Przygotowanie wizji i sposobów realizacji spotkania (przygotowanie budżetu, listy gości, wstępna rezerwacje techniki scenicznej i obiektów).

Wstępne zbudowanie małego zespołu odpowiedzialnego za realizacje wydarzenia i angażowanie różnych środowisk w diecezji.

1 marca 2024

17 czerwca 2024

Propozycje i konsultacje

Przedstawienie wizji "Ja Jestem" na spotkaniu Księży Dziekanów.

1 lipca 2024

Rozpoczęcie zapisów Ja Jestem

dotyczy spotkania ogólnego dla wszystkich (sobota), szczególne zaproszenie kierujemy do rodziców młodzieży szkół średnich, a także do naszych parafian i duszpasterzy.

1 lipca 2024

do 1 września 2024

Przygotowanie prawne

przygotowanie wymaganych prawnie zgód i regulaminów na stronę www;

opracowanie pomocnych wskazówek prawnych dla duszpasterzy i katechetów;

przygotowanie zaświadczeń dla rodziców lub prawnych opiekunów młodzieży.

Wrzesień - Październik 2024

Poinformowanie Szkoły

poinformowanie Dyrekcji Szkoł o planowanych rekolekcjach.

Wrzesień - Październik 2024

Wrzesień - Listopad 2024

Zgłaszanie grup młodzieży

zgłaszanie grup młodzieży drogą internetową przez katechetów szkolnych
(wymagane założenie i potwierdzenie konta na stronie);

Możliwość edycji grup potrwa do 1 lutego 2025.

Listopad 2024

Integracja katechezy szkolnej i parafialnej z treściami spotkania Ja Jestem

Udostępnienie proponowanych konspektów lekcji;

Udostępnienie proponowanych konspektów spotkań rekolekcyjnych dla parafii, w których rekolekcje wielkopostne rozpoczną się przed Ja Jestem.

Listopad 2024

Styczeń - Marzec 2025

Skorzystanie z możliwości przeprowadzenia rekolekcji

Potwierdzenie zgłoszenia rekolekcji szkolnych zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.